Je naša soľ určená práve vám?

Je naša soľ určená práve vám?

Hľadáte spoľahlivého dodávateľa soli? Prečítajte si, s akými odvetviami úspešne spolupracujeme a či dokážeme byť nápomocní aj vám. Ako je známe, predaju soli sa venujeme už od roku 1996, kedy sme si dali za cieľ zabezpečiť kvalitné chemické suroviny pre priemyselných klientov. S rastom našej spoločnosti rástol aj náš sortiment a naša špecializácia, spolu s našou snahou čo najlepšie rozumieť soli vo všetkých jej využitiach. Až tak budeme schopní ponúknuť vám tie najkvalitnejšie a najvýhodnejšie produkty. V súčasnosti sa môžeme pýšiť týmto širokým spektrom odvetví a spoločností, s ktorými spolupracujeme a ktorí dlhoročne využívajú našu najlepšiu soľ. Toto sú nietorí z nich: Poľnohospodárstvo – kŕmne soli Výrobcovia premixov, minerálnych doplnkov pre zvieratá Poľnohospodárske družstvá, chovatelia oviec a dobytka, vrátane koní Samostatne hospodáriaci roľníci Veľkoobchody s hospodárskymi potrebami Chovatelia koní a iných zvierat Poľovnícke združenia, lesné závody Priemysel – Technické soli Výrobné podniky  v rôznych oblastiach priemyslu Automobilový a strojárenský priemysel Chemický a drevársky priemysel Výrobcovia pracích práškov Koželužne a spracovanie koží Potravinársky priemysel – potravinárske soli Výrobcovia mliečnych výrobkov Výrobcovia mäsových výrobkov a výrobkov zo sóje Pekárensky priemysel Oblasť služieb – posypová soľ Mestské služby Správcovia ciest a komunikácii Priemyselné parky Mestá a obecné úrady Iné – úprava vody Dodávatelia technológií na  výrobu tepla, klimatizácií a úpravní vody Obchodné spoločnosti Veľkoobchody, hospodárske potreby, drogistický tovar Bazény – bazénová soľ Bazénové technológie...
Čo prinesie naša soľ vášmu domu a firme?

Čo prinesie naša soľ vášmu domu a firme?

Predaju soli pre potravinárstvo, priemysel a poľnohospodárstvo sa vo Feaste úspešne venujeme od roku 1996. Už odvtedy nás k soli viaže úprimný záujem a láska. Dovoľte predstaviť aj vám tento svet a všetko, čo soľ dokáže ponúknuť vašej domácnosti a podnikaniu. Kamenná soľ sa v prírode vyskytuje vo forme kryštalického minerálu, ktorý sa nazýva „halit“, z gréckeho slova halos, čo znamená soľ alebo more. Soľ patrí medzi chemicky usadené horniny a jej ložiská vznikali počas geologického vývoja Zeme odparovaním morskej vody a následným usadzovaním. Kamenná soľ býva bezfarebná, biela, sivá, hnedosivá, hnedá, žltá alebo červená. Jej štiepateľnosť  je dokonalá, vo vode je dobre rozpustná a má typickú slanú chuť. Molekula soli, z ktorej vychádza aj naše zelené logo, obsahuje približne 40% sodíka a 60% chlóru, chemicky sa jedná o chlorid sodný. Vznik kamennej soli Soľ sa najjednoduchšie získava odparovaním morskej vody. Keďže tri štvrtiny zemského povrchu pokrývajú moria a oceány, ich voda je našou najväčšou zásobárňou soli na svete. Morská voda pritom obsahuje priemerne asi 3,5 g soli v každom litri. Najrozsiahlejšie ložiská kamennej soli vznikali už počas geologického vývoja Zeme odparovaním morskej vody a usadzovaním v uzavretých zátokách. Pod tlakom nadložných vrstiev pieskov a ílov sa z vrstiev soli vytvárali mohutné soľné útvary zvané soľné panvy alebo soľné dómy. Dnes sa soľ vylučuje na pobreží slaných jazier (napríklad Veľkého soľného jazera v Utahu v USA) v podobe bielych kryštalických povlakov. Podobné soľné „výkvety“ nájdeme aj pri Mŕtvom mori, pri niektorých jazerách v severnej Afrike a v strednej Ázii a na stepných pôdach. Na Slovensku sa najviac soli nachádza v treťohorných usadených horninách. Najväčšie soľné nálezisko sa tu nachádza v obci Zbudza pri Michalovciach. V oblasti Solivaru pri Prešove sa už od 17. storočia ťažila soľanka bohatá...